Thông báo

tạm gián đoạn

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, HIỆN TẠI SHOP ĐANG NẰM TRONG KHU VỰC PHONG TOẢ NÊN CHÚNG MÌNH CHƯA THỂ VÀO SHOP ĐỂ SHIP CÁC ĐƠN HÀNG ĐƯỢC, CHO NÊN SHOP TẠO THÔNG BÁO NÀY ĐỂ CÁC BẠN BIẾT VÀ THÔNG CẢM CHO SHOP NHÉ. CHÚNG MÌNH SẼ GỌI XÁC NHẬN VÀ SHIP HÀNG KHI KHU VỰC ĐƯỢC GỠ PHONG TOẢ. MỌI CHI TIẾT KHÁC CÁC BẠN NHẮN TIN CHO SHOP NHÉ.

3D LOGO EFFECT 🤔

NTS ANICCA AMERICAN KESTREL T-SHIRT - BLACK

SPORTY VIBE 🏃🏻

CARGO CRINKLE NYLON SHORT - GOLD ANICCA

EMBOSS LOGO ✨

NTS ANICCA T-SHIRT - BLACK

THE POLOS 👕

ANICCA POLO SHIRT - INDIGO DENIM COLLAR HEATHER GREY

STAFF PICK

ANICCA REBUILT SLIM-SKINNY JEAN - Dirt Indigo Olive Canvas
Giá cả phải chăng 700.000₫
/
Các mặt hàng mới phát hành hàng tháng
NEW BLOG
TÌM HIỂU VỀ DENIM

𝐷𝑒𝑛𝑖𝑚 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑀𝑦̃. 𝑇𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 ANICCA đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑢𝑦̃ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖̣𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑐ℎ𝑎̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉, 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑢𝑎 đ𝑜̂̀ 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑚. 𝐻𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑒̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̃ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜́𝑛 đ𝑜̂̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛: 𝐷

CỬA HÀNG

438/1 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam

Thứ Hai - Chủ Nhật, 9:00 sáng - 21:30 tối