DENIM

SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE
SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE
SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE
SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE
SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE
SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE

SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE

Regular price 670.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex

12OZ Denim
Slim-Skinny Fit
Years Washed

180CM & 75KG WEAR SIZE 32

THÔNG SỐ SLIM SKINNY JEAN - LIGHT BONE (cm):

Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 51 / Vòng Bắp Chân 33 / Ống 14 / Chiều Dài 103

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 53 / Vòng Bắp Chân 35 / Ống 15 / Chiều Dài 103

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 37 / Ống 16 / Chiều Dài 105

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 39 / Ống 17 / Chiều Dài 105

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 41 / Ống 18 / Chiều Dài 105

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL
SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL
SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL
SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL
SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL
SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL

SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL

Regular price 670.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex

12OZ Denim
Slim-Skinny Fit
Years Washed

180CM & 75KG WEAR SIZE 32

THÔNG SỐ SLIM SKINNY JEAN - HEAVY METAL (cm):

Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 51 / Vòng Bắp Chân 33 / Ống 14 / Chiều Dài 103

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 53 / Vòng Bắp Chân 35 / Ống 15 / Chiều Dài 103

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 37 / Ống 16 / Chiều Dài 105

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 39 / Ống 17 / Chiều Dài 105

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 41 / Ống 18 / Chiều Dài 105

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
SLIM SKINNY JEAN - KABUL
SLIM SKINNY JEAN - KABUL
SLIM SKINNY JEAN - KABUL
SLIM SKINNY JEAN - KABUL
SLIM SKINNY JEAN - KABUL
SLIM SKINNY JEAN - KABUL

SLIM SKINNY JEAN - KABUL

Regular price 670.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex

12OZ Denim Slim-Skinny Fit
Years Washed

180CM & 75KG WEAR SIZE 32

THÔNG SỐ SLIM SKINNY JEAN - KABUL (cm):
Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 51 / Vòng Bắp Chân 33 / Ống 14 / Chiều Dài 103

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 53 / Vòng Bắp Chân 35 / Ống 15 / Chiều Dài 103

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 37 / Ống 16 / Chiều Dài 105

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 39 / Ống 17 / Chiều Dài 105

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 41 / Ống 18 / Chiều Dài 105

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm

Cart
TYPE II DENIM JACKET - BLACK
TYPE II DENIM JACKET - BLACK
TYPE II DENIM JACKET - BLACK

TYPE II DENIM JACKET - BLACK

Regular price 750.000₫
/

100% COTTON

14OZ DENIM
Boxy Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 75KG WEAR SIZE XL

Thông số TYPE 2 DENIM JACKET - BLACK (cm):
Size S: Ngang 60 / Dài 63
Size M: Ngang 62 / Dài 65
Size L: Ngang 64 / Dài 67
Size XL: Ngang 66 / Dài 69
*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm

Cart
TYPE II DENIM JACKET - INDIGO
TYPE II DENIM JACKET - INDIGO
TYPE II DENIM JACKET - INDIGO

TYPE II DENIM JACKET - INDIGO

Regular price 750.000₫
/

100% COTTON

14OZ DENIM
Boxy Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 75KG WEAR SIZE XL

Thông số TYPE 2 DENIM JACKET - INDIGO 
 (cm):
Size S: Ngang 58 / Dài 61
Size M: Ngang 61 / Dài 63
Size L: Ngang 64 / Dài 65
Size XL: Ngang 67 / Dài 67
*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm

Cart
SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN - INDIGO
SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN - INDIGO
SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN - INDIGO
SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN - INDIGO
SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN - INDIGO

SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN - INDIGO

Regular price 750.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex
12OZ Denim Slim-Skinny Fit
YKK Size 8 Zipper
Years Washed
180CM & 70KG WEAR SIZE 32
THÔNG SỐ INDIGO SLIM-SKINNY ZIPPER JEAN (cm):
Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 49 / Vòng Bắp Chân 32 / Ống 14 / Chiều Dài 105

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 52 / Vòng Bắp Chân 34 / Ống 15 / Chiều Dài 105

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 36 / Ống 16 / Chiều Dài 109

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 38 / Ống 17 / Chiều Dài 109

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 40 / Ống 18 / Chiều Dài 109

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP BLUE
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP BLUE
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP BLUE
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP BLUE

SLIM-SKINNY JEAN - DEEP BLUE

Regular price 670.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex
12OZ Denim Slim-Skinny Fit
Years Washed
180CM & 70KG WEAR SIZE 32
THÔNG SỐ DEEP BlUE SLIM-SKINNY JEAN (cm):
Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 49 / Vòng Bắp Chân 32 / Ống 14 / Chiều Dài 105

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 52 / Vòng Bắp Chân 34 / Ống 15 / Chiều Dài 105

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 36 / Ống 16 / Chiều Dài 109

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 38 / Ống 17 / Chiều Dài 109

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 40 / Ống 18 / Chiều Dài 109

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
DESTROYED LIGHT INDIGO DENIM SHORT
DESTROYED LIGHT INDIGO DENIM SHORT
DESTROYED LIGHT INDIGO DENIM SHORT
DESTROYED LIGHT INDIGO DENIM SHORT

DESTROYED LIGHT INDIGO DENIM SHORT

Regular price 450.000₫
/

100% COTTON
13OZ Denim
Relaxed Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 65KG WEAR SIZE 30

Cart
LIGHT INDIGO DENIM SHORT
LIGHT INDIGO DENIM SHORT

LIGHT INDIGO DENIM SHORT

Regular price 400.000₫
/

100% COTTON
13OZ Denim
Relaxed Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 65KG WEAR SIZE 30

Cart
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO

SLIM-SKINNY JEAN - DEEP INDIGO

Regular price 670.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex

12OZ Denim Slim-Skinny Fit
Years Washed

180CM & 70KG WEAR SIZE 32
THÔNG SỐ DEEP INDIGO SLIM-SKINNY JEAN (cm):
Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 49 / Vòng Bắp Chân 32 / Ống 14 / Chiều Dài 105

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 52 / Vòng Bắp Chân 34 / Ống 15 / Chiều Dài 105

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 36 / Ống 16 / Chiều Dài 109

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 38 / Ống 17 / Chiều Dài 109

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 40 / Ống 18 / Chiều Dài 109

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
Classic Slim Biker Jean - BLACK
Classic Slim Biker Jean - BLACK

Classic Slim Biker Jean - BLACK

Regular price 800.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex
12OZ Denim
Metal Button
Slim Fit
180CM & 75KG WEAR SIZE 32
THÔNG SỐ Classic Slim Biker Jean - BLACK(cm):

Size 28: Vòng Eo 73 / Vòng Đùi 51 / Vòng Bắp Chân 34 / Chiều Dài 102

Size 30: Vòng Eo 77 / Vòng Đùi 53 / Vòng Bắp Chân 36 / Chiều Dài 102

Size 32: Vòng Eo 81 / Vòng Đùi 56 / Vòng Bắp Chân 38 / Chiều Dài 106

Size 34: Vòng Eo 85 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 41 / Chiều Dài 106

Size 36: Vòng Eo 89 / Vòng Đùi 62 / Vòng Bắp Chân 44 / Chiều Dài 106

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO
SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO

SLIM-SKINNY JEAN - LIGHT INDIGO

Regular price 670.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex
12OZ Denim Slim-Skinny Fit
Years Washed
180CM & 70KG WEAR SIZE 32
THÔNG SỐ LIGHT INDIGO SLIM-SKINNY JEAN (cm):
Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 49 / Vòng Bắp Chân 32 / Ống 14 / Chiều Dài 105

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 52 / Vòng Bắp Chân 34 / Ống 15 / Chiều Dài 105

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 36 / Ống 16 / Chiều Dài 109

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 38 / Ống 17 / Chiều Dài 109

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 40 / Ống 18 / Chiều Dài 109

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
ANICCA REBUILT SLIM-SKINNY JEAN - Dirt Indigo Olive Canvas
ANICCA REBUILT SLIM-SKINNY JEAN - Dirt Indigo Olive Canvas
ANICCA REBUILT SLIM-SKINNY JEAN - Dirt Indigo Olive Canvas
ANICCA REBUILT SLIM-SKINNY JEAN - Dirt Indigo Olive Canvas

ANICCA REBUILT SLIM-SKINNY JEAN - Dirt Indigo Olive Canvas

Regular price 700.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex

12OZ Denim Slim-Skinny Fit

Cold Wash

Tailored

180CM & 70KG WEAR SIZE 32
Cart
BLACK SLIM-SKINNY JEAN
BLACK SLIM-SKINNY JEAN
BLACK SLIM-SKINNY JEAN
BLACK SLIM-SKINNY JEAN
BLACK SLIM-SKINNY JEAN
BLACK SLIM-SKINNY JEAN
BLACK SLIM-SKINNY JEAN

BLACK SLIM-SKINNY JEAN

Regular price 650.000₫
/
98% Cotton, 2% Spandex
12OZ Denim
Metal Button
Slim-Skinny Fit
Washed
THÔNG SỐ BLACK SLIM-SKINNY JEAN (cm):
Size 28: Vòng Eo 72 / Vòng Đùi 49 / Vòng Bắp Chân 32 / Ống 14 / Chiều Dài 105

Size 30: Vòng Eo 76 / Vòng Đùi 52 / Vòng Bắp Chân 34 / Ống 15 / Chiều Dài 105

Size 32: Vòng Eo 80 / Vòng Đùi 55 / Vòng Bắp Chân 36 / Ống 16 / Chiều Dài 109

Size 34: Vòng Eo 84 / Vòng Đùi 57 / Vòng Bắp Chân 38 / Ống 17 / Chiều Dài 109

Size 36: Vòng Eo 88 / Vòng Đùi 59 / Vòng Bắp Chân 40 / Ống 18 / Chiều Dài 109

*Số đo thực tế có thể chênh lệch 1-2cm
Cart
DEEP INDIGO DENIM SHORT
DEEP INDIGO DENIM SHORT

DEEP INDIGO DENIM SHORT

Regular price 450.000₫
/

100% COTTON
13OZ Denim
Relaxed Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 65KG WEAR SIZE 34

Cart
VINTAGE BLACK DENIM SHORT
VINTAGE BLACK DENIM SHORT

VINTAGE BLACK DENIM SHORT

Regular price 450.000₫
/

100% COTTON
13OZ Denim
Relaxed Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 65KG WEAR SIZE 30

Cart
INDIGO CREASE OVERSIZED DENIM SHIRT
INDIGO CREASE OVERSIZED DENIM SHIRT

INDIGO CREASE OVERSIZED DENIM SHIRT

Regular price 800.000₫
/

100% COTTON
10OZ Denim
Oversized Fit

Cold Wash
Tailored
180CM & 70KG WEAR SIZE XL

Cart
DIRT INDIGO OVERSIZED DENIM SHIRT
DIRT INDIGO OVERSIZED DENIM SHIRT

DIRT INDIGO OVERSIZED DENIM SHIRT

Regular price 800.000₫
/

100% COTTON
10OZ Denim
Oversized Fit

Cold Wash
Tailored
180CM & 70KG WEAR SIZE XL

Cart
INDIGO CREASE DENIM SHORT
INDIGO CREASE DENIM SHORT
INDIGO CREASE DENIM SHORT
INDIGO CREASE DENIM SHORT

INDIGO CREASE DENIM SHORT

Regular price 500.000₫
/

100% COTTON
13OZ Denim
Relaxed Fit

Cold Wash
Tailored

180CM & 65KG WEAR SIZE 32

Cart
INDIGO OVERSIZED DENIM SHIRT
INDIGO OVERSIZED DENIM SHIRT

INDIGO OVERSIZED DENIM SHIRT

Regular price 800.000₫
/

100% COTTON
10OZ Denim
Oversized Fit

Cold Wash
Tailored
180CM & 70KG WEAR SIZE XL

Cart