TÌM HIỂU VỀ DENIM

TÌM HIỂU VỀ DENIM

𝐷𝑒𝑛𝑖𝑚 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑀𝑦̃. 𝑇𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 ᴀɴɪᴄᴄᴀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑢𝑦̃ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦, ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑎𝑑 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉, 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑢𝑎 đ𝑜̂̀ 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑚. 𝐻𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑒̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̃ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜́𝑛 đ𝑜̂̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 :𝐷

𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?
Denim là loại vải cotton thô với độ bền cao, sử dụng kỹ thuật dệt thoi kết hợp giúp tạo nên vải có hoa văn đan chéo tinh tế. Sợi vải cotton đan chéo là sợi dọc, hay nói cách khác nghĩa là các sợi ngang sẽ luồng bên dưới hai hoặc nhiều sợi dọc, làm nổi bật màu sắc của sợi dọc ở phía mặt phải của vải. Sự đan chéo kết hợp này góp phần tạo nên loại vải denim khác biệt hẳn so với loại vải bố canvas hoặc vải bố linen vốn cũng được mệnh danh là loại vải cotton được dệt chắc chắn.

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐚̉𝐢 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦
Denim lần đầu tiên được sản xuất tại thành phố Nimes của Pháp, với tên gọi ban đầu là “serge de Nimes”. Từ Denim trở thành một thuật ngữ thông dụng trong tiếng Anh bắt nguồn từ cụm “de nim” của tiếng Pháp.
Denim trở nên phổ biến ở Mỹ trong suốt thời kỳ xảy ra Cơn sốt vàng vào năm 1853, khi Levi Strauss mở cửa hàng tại San Francisco chuyên bán các mặt hàng vải len dạ cùng với nút quần áo, chỉ may và vải bố canvas để dựng lều. Ông bắt đầu tạo ra các loại quần bền chắc có túi to để các thợ mỏ có thể đựng vàng. Jacob David là một trong số những khách hàng đầu tiên của Strauss, ông đã thêm đinh tán bằng đồng vào các góc túi và vạt cài để tăng thêm độ bền cho quần. David và Strauss đã được cấp bằng sáng chế cho chiếc quần mà 2 ông đã tạo ra, Strauss bắt đầu cho sản xuất hàng loạt và tiến hành hoạt động marketing, giúp những chiếc quần phát triển từ một thứ đồ dùng dành riêng cho công nhân lao động trở thành một món đồ thời trang chủ đạo.

𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
Sau khi sợi bông được thu hoạch và kéo thành sợi, các sợi này sẽ được đem đi nhuộm. Jeans thường được nhuộm màu chàm, tạo ra màu xanh lam cổ điển cho denim. Cotton denim được dệt trên máy dệt thoi hoặc máy dệt không thoi (projectile).
Máy dệt thoi tạo ra vải selvedge denim (vải denim được may biên). Sợi ngang chạy đan qua đan lại các sợi dọc cho đến khi hết sợi, đường vải không bị cắt sau mỗi lần dệt. Điều này tạo ra đường biên vải có độ mịn và bền.
Máy dệt không thoi tạo ra vải non-selvedge denim (vải denim không may biên) vì chỉ có một sợi ngang duy nhất cho mỗi hàng và không phải là một sợi dệt xuyên suốt. Điều này tạo ra đường biên vải mỏng hơn nên cần phải may lại để tránh bong sợi vải.

𝟔 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 (𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒄𝒉𝒂̀𝒎): Indigo denim được tạo bằng cách nhuộm sợi dọc với màu chàm và các sợi trắng được dùng làm sợi ngang. Do đó, hầu hết vải jeans màu xanh lam đều có màu xanh ở phía mặt phải do bề mặt vải là sợi dọc, và mặt bên trong có màu xanh nhạt hơn, gần như trắng.
𝑺𝒕𝒓𝒆𝒕𝒄𝒉 𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 (𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒄𝒐 𝒈𝒊𝒂̃𝒏): Stretch denim dệt từ loại sợi nhân tạo có khả năng co giãn hoặc chất liệu có tính đàn hồi để tạo ra loại vải co giãn và thoải mái hơn cho người sử dụng. Stretch denim thường được dùng để may các loại skinny jeans.
𝑪𝒓𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎: Loại denim này được xử lý để vải có độ nhăn.
𝑨𝒄𝒊𝒅-𝒘𝒂𝒔𝒉 𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 (𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒂𝒙𝒊𝒕): Loại denim này được xử lý với Clo và đá bọt để tạo hiệu ứng loang màu.
𝑹𝒂𝒘 𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 (𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒌𝒉𝒐̂): Denim thô hay denim khô đều là loại vải chưa đưa qua công đoan giặt sau khi nhuộm. Điều này làm cho vải có độ khô và cứng.
𝑺𝒂𝒏𝒇𝒐𝒓𝒊𝒛𝒆𝒅 𝒅𝒆𝒏𝒊𝒎: Loại denim này đã được xử lý để vải không bị co rút sau khi giặt. Kỹ thuật này được áp dụng cho tất cả các loại denim ngoại trừ raw denim.

Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦
Có rất nhiều điểm cần cân nhắc khi mua đồ dùng có chất liệu denim.
𝑷𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑: Denim có rất nhiều kiểu dáng, đặc biệt là khi nói đến jeans denim. Có những lựa chọn như quần jeans ống rộng, quần jeans ống đứng, quần ôm dáng (slim fit), v.v... Các kiểu quần jeans khác nhau đã trở thành xu hướng tại những thời điểm khác nhau, chẳng hạn như ống loe vào những năm 1960, bạn nên mua jeans với kiểu dáng và xu hướng phù hợp với bạn nhất.
𝑾𝒂𝒔𝒉: Trong khi jeans màu xanh lam là màu tiêu chuẩn của denim, thì cũng có một số loại denim wash và denim màu mà bạn có thể chọn mua. Jeans cào rách hợp thời trang và cá tính. Jeans wash màu đậm tạo cho người mặc có vẻ ngoài trông gọn gàng hơn, tuy nhiên phần thuốc nhuộm cũng có thể bị lan ra nên hãy cẩn thận khi giặt hoặc mặc với đồ có màu sáng hơn. Jeans wash nhẹ có màu xanh nhạt đẹp, trong khi jeans đen và denim màu xám lại là những lựa chọn cho những ai sành điệu. Bạn cũng có thể tìm thấy áo khoác denim và quần short denim với những mẫu wash khác nhau.
𝑹𝒊𝒔𝒆: Rise ở đây có nghĩa là khoảng cách từ đũng quần đến thắt lưng của jeans, còn gọi là cạp (lưng) quần. Có 3 loại gồm jeans lưng cao, jeans lưng trung và jeans lưng thấp cho bạn lựa chọn tùy theo phong cách của mình. Jeans lưng cao thường có cạp quần cao bằng hoặc quá vị trí eo của người mặc. Jeans lưng trung là loại phổ biến nhất, có cạp quần dưới eo một chút. Jeans lưng thấp hay còn gọi là quần hip-huggers thì lại ôm sát hông.

𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦?
Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi giặt vải hoặc vật dụng làm từ denim. Hầu hết các màu nhuộm chàm đều có thể lan ra khi giặt nên hãy giặt vải denim chung với các loại vải có cùng tone màu hoặc giặt riêng.
Giặt vải denim bằng nước lạnh với chu trình giặt từ bình thường đến trung bình. Denim có thể cho vào máy sấy và sấy khô với nhiệt độ trung bình. Tuy nhiên, để gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm denim, bạn nên phơi khô và chỉ giặt sau vài lần mặc.

Bài viết cũng đã dài nên ad sẽ tạm kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích những sản phẩm denim chất lượng cao hoặc muốn thử trải nghiệm phong cách này thì hãy đến cửa hàng của ANICCA, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng đâu nè, hì😝


9 comments

 • NXKiAYqDEju

  SDQemqRZ

 • YoMHCjhp

  ahTEljdwznX

 • OKcDvQmPNFAdnGrw

  YiXTaQdCcVxbp

 • NYRfMtDanXT

  vdlNitfrYbe

 • vIbUmXFwqAHDESnC

  XVoqPnNrSfk


Leave a comment